Petycje KPP Wieliczka

l.p nr sprawy  skan   data złożenia petycji

mię i nazwisko albo nazwa podmiotu

wnoszącego lub podmiotu,

w interesie którego

petycja jest składana

przebieg postępowania  
 1  EAI.0151.7.2015

 Treść petycji

 

 23.12.2015  Mieszkańcy ul. Szpunara, Wieliczka

Analiza podjętych interwencji, skierowanie  pism do poszczególnych wydziałów KPP Wieliczka. Przygotowanie odpowiedzi  do podmiotu wnoszącego petycje. Udzielenie odpowiedzi w dniu 8 lutego 2016 roku. Odpowiedź