Dobór do Służby w Policji

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji)


UWAGA! Komendant Główny Policji ustalił następujące termin przyjęcia do służby w 2019 roku:

 - 30 grudnia.


TATUAŻ...

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


Dokumenty kandydatów do służby będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109.

Dni  i godziny przyjęć:
- poniedziałek  9.00 - 14.00,
- wtorek  9.00 - 14.00,
- środa 9.00 - 18.00,
- czwartek 9.00 - 14.00,
- piątek 9.00 - 14.00.

Od 1 sierpnia 2018 roku dokumenty będą przyjmowane, wg indywidualnie ustalonych dni i godzin (informacje na stronach internetowych komend lub telefonicznie), w następujących jednostkach garnizonu małopolskiego: 

w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W NOWYM SĄCZU, UL. ARTURA GROTTGERA 50, tel. kontaktowy: 18 442-41-21, 

w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE, UL. TRAUGUTTA 4, tel. kontaktowy:14 628-12-30, 

w KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W CHRZANOWIE, UL. HENRYKA JORDANA 7, tel. kontaktowy:32 624-62-13,

w KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TARGU, UL. KONFEDERACJI TATRZAŃSKIEJ 1A, tel. kontaktowy: 18 261-04-22,

w KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W OLKUSZU, UL. JANA PAWŁA II 32, tel. kontaktowy: 32 687-42-15,

w KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W ZAKOPANEM, UL. JAGIELLOŃSKA 32, tel. kontaktowy: 18 202-34-11.


KOMUNIKAT

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:
-         skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Sekcji ds. Doboru
lub
-         nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.

WIĘCEJ INFORMACJI -> kliknij w link