Akcja "ZNICZ 2017"

Akcja "ZNICZ 2017"

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce rozpoczyna w dniu 27 października br. działania pod nazwą „ZNICZ 2017”. Potrwają one do 2 listopada br. Obchodzone w dniu 1 listopada Święto Wszystkich Świętych wzmaga ruch pojazdów oraz pieszych zarówno w rejonach cmentarzy jak i na drogach. Uwzględniając sytuację pogodową, która w okresie jesiennym dodatkowo wpływa na niekorzystne warunki ruchu na drogach oraz często samopoczucie kierujących wynikające z pośpiechu, zmęczenia, obniżenia poziomu reakcji na bodźce zewnętrzne, policjanci dbać będą o zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych oraz głównych ciągach komunikacyjnych.

Wzorem lat ubiegłych policjanci będą zwracać uwagę w szczególności na:

•             utrzymanie płynności ruchu głównie w rejonach cmentarzy i na drogach dojazdowych,

•             eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników,

•             właściwe używanie świateł zewnętrznych (w okresie całej doby),

•             prowadzenie kontroli pod kątem poszukiwanych pojazdów i osób,

•             udzielanie informacji o możliwościach dojazdu do parkingów i o czasowych zmianach 
               w organizacji ruchu.

•             sposób parkowania pojazdów w rejonie cmentarzy

Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń policjantów pełniących służbę w miejscach, gdzie przewiduje się wzmożony ruch drogowy. Pamiętać, aby parkować samochód w miejscach dozwolonych. W miarę możliwości korzystać z komunikacji miejskiej. Piesi obowiązani są poruszać się po chodnikach bądź lewą stroną jezdni, jeśli nie ma chodnika.

Policjanci będą przekazywać informacje o potrzebie należytego zabezpieczenia pojazdów
i znajdujących się w nich rzeczy przed kradzieżami. Bezpieczeństwa osób odwiedzających groby strzec będą policjanci zarówno mundurowi jak i po cywilnemu, policjanci przechadzać będą się alejkami cmentarnymi zwracając uwagę na wszelkie przypadki zakłócania porządku i bezpieczeństwa, bezwzględnie z terenu nekropolii eliminowane będą osoby zakłócające, spokój jak też i nietrzeźwe. Celem patrolujących policjantów stanie się także zapobieganie przypadkom kradzieży czy napadów.

W czasie trwania działań „ZNICZ 2017” obowiązuje zakaz ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach  w następujących terminach:

31 październik   2017r.     w godz. 18:00-22:00

1 listopada 2017r.     w godz. 08:00-22:00

Od 1 listopada wyłączony z ruchu  zostanie odcinek drogi łączący ul. Piłsudskiego  z ul. Czarnochowską

W dniu 2 listopada zostanie przywrócony ruch pojazdów na w/w odcinku

W celu uzyskania / lub przekazania informacji o występujących lokalnie utrudnieniach w ruchu drogowym prosimy o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce tel. 12 289-12-11 , 997, jak również ze służbą dyżurną Komisariatu Policji w Niepołomicach tel. 12 281-41-11, 997 Komisariatu Policji w Gdowie tel. 12 251-40-07, 997.

Poniżej przedstawiamy projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego w dniach

31.10.17r.  od godz.9.00 r. do 02.11.17 r.   do godz.22.00 .