"Akcja Znicz 2018"

"Akcja Znicz 2018"

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce rozpoczyna w dniu 31 października br. działania pod nazwą „ZNICZ 2018”. Potrwają one do 4 listopada br. Obchodzone w dniu 1 listopada Święto Wszystkich Świętych wzmaga ruch pojazdów oraz pieszych zarówno w rejonach cmentarzy jak i na drogach. Uwzględniając sytuację pogodową, która w okresie jesiennym dodatkowo wpływa na niekorzystne warunki ruchu na drogach oraz często samopoczucie kierujących wynikające z pośpiechu, zmęczenia, obniżenia poziomu reakcji na bodźce zewnętrzne, policjanci dbać będą o zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych oraz głównych ciągach komunikacyjnych.

Wzorem lat ubiegłych policjanci będą zwracać uwagę w szczególności na:

•             utrzymanie płynności ruchu głównie w rejonach cmentarzy i na drogach dojazdowych,

•             eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników,

•             właściwe używanie świateł zewnętrznych (w okresie całej doby),

•             prowadzenie kontroli pod kątem poszukiwanych pojazdów i osób,

•             udzielanie informacji o możliwościach dojazdu do parkingów i o czasowych zmianach 
               w organizacji ruchu.

•             sposób parkowania pojazdów w rejonie cmentarzy

Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń policjantów pełniących służbę w miejscach, gdzie przewiduje się wzmożony ruch drogowy. Pamiętać, aby parkować samochód w miejscach dozwolonych. W miarę możliwości korzystać z komunikacji miejskiej. Piesi obowiązani są poruszać się po chodnikach bądź lewą stroną jezdni, jeśli nie ma chodnika.

Policjanci będą przekazywać informacje o potrzebie należytego zabezpieczenia pojazdów 
i znajdujących się w nich rzeczy przed kradzieżami. Bezpieczeństwa osób odwiedzających groby strzec będą policjanci zarówno mundurowi jak i po cywilnemu, policjanci przechadzać będą się alejkami cmentarnymi zwracając uwagę na wszelkie przypadki zakłócania porządku i bezpieczeństwa, bezwzględnie z terenu nekropolii eliminowane będą osoby zakłócające, spokój jak też i nietrzeźwe. Celem patrolujących policjantów stanie się także zapobieganie przypadkom kradzieży czy napadów.

W czasie trwania działań „ZNICZ 2018” obowiązuje zakaz ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach  w następujących terminach:

31 październik   2018 r.   –  w godz. 18:00-22:00

1 listopada 2018 r.   –  w godz. 08:00-22:00

W celu uzyskania / lub przekazania informacji o występujących lokalnie utrudnieniach w ruchu drogowym prosimy o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce tel. 12 289-12-11 , 112, jak również ze służbą dyżurną Komisariatu Policji w Niepołomicach tel. 12 281-41-11, Komisariatu Policji w Gdowie tel. 12 251-40-07.

Poniżej przedstawiamy projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego w dniu 01.11.18 r.