Debata Społeczna „ Dobra Praca-Bezpieczna Praca”

Debata Społeczna „ Dobra Praca-Bezpieczna Praca”

W czwartek 7 czerwca 2018 roku  w Sali audytoryjnej Kampusu Wielickiego odbyła się  Debata Społeczna zainicjowana przez wielicką Policję na temat „Dobra praca –Bezpieczna Praca”.
W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce Tadeusz Mysiński, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja, Kierownik Epidemiologii ze Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej Marta Plewniak, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce Dominika Chylińska, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce mł.insp. Marek Nowak, przedstawiciele wielickiej policji oraz mieszkańcy powiatu wielickiego. W spotkaniu uczestniczyła również młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników ze zjawiskiem i formami handlu ludźmi, sposobami przeciwdziałania takim procederom oraz uświadomienie niebezpieczeństw czyhających na osoby wyjeżdżające do pracy za granicą w związku z nadchodzącymi wakacjami, a tym samy okresem urlopowym.

Debata rozpoczęła się od  krótkiej prezentacji  multimedialnej przedstawiającej problematykę bezpiecznych wyjazdów za granicę. Omówiono zasady podejmowania pracy przez agencje pośrednictwa pracy w Polsce, a także kwestie związane z przygotowaniem się do wyjazdu za granicę (na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty pracy, jakie czynności należy podjąć przed wyjazdem, co zrobić w razie problemów za granicą).  Podczas debaty przeprowadzono również badanie ankietowe skierowane do mieszkańców. Szczegółowy przegląd informacji pochodzących z ankiet pozwoli uzyskać informację zwrotną dotyczącą oczekiwań społecznych i przyczyni się do jeszcze większej skuteczności wielickiej Policji.

Po zakończonej debacie funkcjonariusze jeszcze w kuluarach odpowiadali na pytania uczestników.

Wstępna analiza ankiet pozwoliła zauważyć, że przeprowadzona debata okazała się strzałem w dziesiątkę. Uczestnicy w bardzo pozytywny sposób ocenili temat debaty, a także jej przebieg podkreślając merytoryczne przygotowanie prelegentów.