„HISTORIA W POLICYJNYM MUNDURZE w latach 1919 – 2018”

„HISTORIA W POLICYJNYM MUNDURZE w latach 1919 – 2018”

W dniu 13 kwietnia 2018 roku godzinie 11:00  w  Komendzie  Powiatowej Policji w Wieliczce zostanie otwarta wystawa poświęcona Policji Państwowej pod tytułem „Historia w Policyjnym Mundurze 1919 ...,”. Przedsięwzięcie to zorganizowano w przededniu 100lecia powołania Policji Państwowej przypadającego na dzień 24 lipca 2019 roku. Całość wystawy dedykowana jest dzieciom i młodzieży powiatu wielickiego i ma na celu wskazanie patriotycznego umocowania Policji we wskazanym okresie jak również promowaniu pozytywnego wizerunku Policjanta w służbie społeczeństwa.

Wystawa obejmuje szereg przedmiotów związanych ze służbą w organach ścigania, zdjęcia , artefakty, mundury, hełmy, zdjęcia i dokumenty.

W sprawie ustalenia terminu zwiedzania wystawy przez grupy szkolne prosimy o kontakt z asp. szt. Piotr Lachman tel. 509983023 lub 12 289 12 27.