Nietrzeźwy bez uprawnień

Nietrzeźwy bez uprawnień

Ponad 2 promile alkoholu oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów miał zatrzymany przez niepołomickich policjantów 38 letni kierowca opla vectry. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna nie tylko jest nietrzeźwy ale w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę gdyż  posiada  sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto ustalono, że nietrzeźwy był też sprawcą kolizji drogowej. Teraz ze swojego nieodpowiedzialnego postępowania będzie musiał wytłumaczyć się przed Sądem.

Przypominamy, że od 1 czerwca 2017 roku w Kodeksie Karnym dodano nowy przepis - art. 178b – który zaostrza odpowiedzialność za niezatrzymanie się do kontroli drogowej (dotychczas było to wykroczenie). Kierowca, który dopuści się takiego czynu może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Kolejno sądy będą obligatoryjnie orzekały zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za przestępstwo określone w artykułach: 178b (niezatrzymanie się do kontroli drogowej), 180a (prowadzenie pojazdu pomimo wydania decyzji o cofnięciu uprawnień), 244 (niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych). Zmiana wprowadzona w art. 178 §1 zakłada surowszą odpowiedzialność dla kierowcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości (pod wpływem środka odurzającego), który spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym (lub ciężki uszczerbek na zdrowiu) – minimum 2 lata więzienia, bez możliwości zawieszenia kary. Z kolei za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244) sąd będzie mógł orzec karę pozbawienia wolności do 5 lat (dotychczas do lat 3).

Wydłużono termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 §1 Kodeksu wykroczeń). Jego karalność będzie nadal ustawać, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast w razie wszczęcia postepowania przedawnienie nastąpi dopiero z upływem 2 lat od zakończenia wyżej wymienionego okresu, tj. 3 lata od daty popełnienia czynu.