Policyjne działania „Kaskadowy pomiar prędkości”

Policyjne działania „Kaskadowy pomiar prędkości”

8 Stycznia 2019 roku Policja prowadzić będzie ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne kraju.

Kontrole prowadzone będą na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Ich celem będzie egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości.

Wzmożone działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają m.in. charakter prewencyjny. Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Podczas działań policjanci będą przypominać, jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że stracimy kontrolę nad pojazdem, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Działania ukierunkowane będą na egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości oraz na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Celem strategicznym jest zmniejszenie liczby osób zabitych w wypadkach drogowych oraz ograniczenie piractwa na drogach. Akcja prowadzona będzie w godz: 06:00 – 22:00 na głównych ciągach komunikacyjnych oraz w innych miejscach, gdzie po analizie dochodziło do zdarzeń drogowych z główną przyczyną przekraczania dozwolonej prędkości. Do działań przewiduje się użyć maksymalną ilość radiowozów oraz radarowych mierników prędkości.

Pamiętajmy też, że nie zawsze konsekwencje łamania przepisów ruchu drogowego i przekraczania dozwolonych prędkości ponoszą ich sprawcy, w wielu przypadkach ofiarami tego typu zachowań są inni uczestnicy ruchu drogowego.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym dopuszczalnych limitów prędkości.