Roczna narada wielickiej policji

Roczna narada wielickiej policji

W dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 13:00 na Sali konferencyjnej im. Lecha Wałęsy  na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka. W odprawie udział wzięli zaproszeni goście m. in. Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz, Wicestarosta Łukasz Sadkiewicz, Pełnomocnik Burmistrza ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Krzysztof Kühl, a także inni  samorządowcy.  Nie zabrakło również Kierownictwa z podległych komisariatów.

Podczas odprawy w formie multimedialnej zostały przedstawione  wyniki pracy wielickiej policji za rok 2017. Komendant Powiatowy insp. Piotr Banasik poruszył zagadnienia stanu etatowego jednostki oraz stanu dyscypliny służbowej. Zaprezentował efekty pracy poszczególnych wydziałów ruchu drogowego, prewencji i wydziału kryminalnego jak również omówił najważniejsze wydarzenia z życia jednostki. Zwrócił również szczególną uwagę na współpracę z samorządami. Złożył serdeczne podziękowania za okazywaną corocznie pomoc.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Krzysztof Kühl złożył na ręce Komendanta Powiatowego insp. Piotra Banasika list od Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioł  z podziękowaniem za wzorowe wykonywanie obowiązków  i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w minionym roku. W liście tym znalazły się również  słowa uznania za wysoki profesjonalizm w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz porządku publicznego.

Podsumowując I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak wskazał, że osiągnięte wyniki pokazują, iż można uznać powiat wielicki za bezpieczny. Podziękował również władzom samorządowym za życzliwość oraz współpracę.