Spotkanie w klasach mundurowych w Niepołomicach.

Spotkanie w klasach mundurowych w Niepołomicach.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku przedstawiciele sekcji ds. doboru Wydziału Kadr i Szkolenia  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odwiedzili Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Niepołomicach. W trakcie spotkanie przedstawili młodzieży klas mundurowych o profilu policyjnym  zasady i tryb doboru do Policji omawiając poszczególne etapy rekrutacji. Opowiedzieli także o służbie w  Policji i poszczególnych jej pionach zachęcając do wstąpienia w szeregi Policji. Ilość zadawanych pytań świadczyła o zainteresowaniu młodzieży służbą w mundurze policyjnym.

Klasy o profilu policyjnym funkcjonują w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Niepołomicach od 2011 r. Założeniem zajęć realizowanych w ramach tego przedmiotu przy współpracy z Komisariatem Policji w Niepołomicach jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu wybranych zagadnień bezpieczeństwa i porządku publicznego- służby policyjnej oraz podstawowego szkolenia policyjnego, a także zapoznanie ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej. Istotnym elementem kształcenia jest budowanie przekonania o szczególnej funkcji społecznej organów porządku publicznego i wymagań z tym związanych, a co za tym idzie- misji służenia społeczeństwu.