Spotkanie - "Współczesne narkotyki - dopalacze"

Spotkanie - "Współczesne narkotyki - dopalacze"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wraz z Komendą Powiatową Policji w Wieliczce zorganizowali w CER Solne Miasto spotkanie na temat "Współczesne narkotyki - dopalacze". W spotkaniu udział wzięli nie tylko rodzice, nauczyciele czy pracownicy socjalni ale również przedstawiciele wielickiego samorządu - Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Rafał Ślęczka oraz Starosta Powiatu Wielickiego Jacek Juszkiewicz.

Głównym celem spotkania było zwiększenie poziomu wiedzy o zagrożeniach, jakie związane są z narkotykami i dopalaczami, ale też kształtowanie świadomości na temat negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych. Funkcjonariusze omówili najczęstsze powody sięgania przez po środki psychoaktywne, zwrócili uwagę, jakie objawy czy sposób zachowania powinien wzbudzić podejrzenia.

Zwrócono również  uwagę na nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Od 21 sierpnia 2018 roku. Osoby sprzedające "dopalacze" traktowane są tak samo jak osoby sprzedające narkotyki. Za posiadanie ich znacznych ilości grozi do trzech lat więzienia, a za handel nimi nawet do 12 lat.