Debta społeczna "Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy – Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Debta społeczna "Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy – Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W auli Urzędu Gminy Gdów w dniu 14 grudnia br. odbyła się debata społeczna „Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy – Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zorganizowana  we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdowie.

Debata realizowana była w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem debaty było zaprezentowanie zrealizowanego projektu, podsumowanie podjętych działań oraz próba zdefiniowania kierunków dalszego rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gdów.  W debacie uczestniczył między innymi podinsp. Zbigniew Klepka Komendant Komisariatu Policji w Gdowie, funkcjonariusze Policji, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele wszystkich instytucji, które w zakresie swoich obowiązków zajmują się pomocą osobom uwikłanym w przemoc oraz osoby zainteresowane w/w zagadnieniami. W trakcie spotkania omówiono również zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszyscy zebrani mogli wziąć udział we wspólnej dyskusji, która miała pomóc w zrozumieniu i przełamaniu trudności jakie zdarzają się w trakcie pomocy osobom doznającym i stosującym przemoc. Podczas debaty przeprowadzono również badanie ankietowe skierowane do podmiotów zewnętrznych. Szczegółowy przegląd informacji pochodzących z ankiet pozwoli uzyskać informację zwrotną dotyczącą oczekiwań społecznych i przyczyni się do jeszcze większej skuteczności wielickiej Policji.