„Podaruj krew, podaruj życie” - 135 metrów pod ziemią

„Podaruj krew, podaruj życie” - 135 metrów pod ziemią

Wczoraj 15 grudnia 2016 roku odbyła się wyjątkowa akcja honorowego krwiodawstwa. Wyjątkowa dlatego, że  odbyła  się na III poziomie kopalni soli w Wileiczce w komorze Jana Haluszki. By wziąć w niej udział trzeba było pojawić się przed szybem Daniłowicza pomiędzy godziną 10.00 a 14.30. Zjazdy dawców krwi organizowane były co trzydzieści minut. Wydarzenie miało na celu nie tylko oddawanie krwi, ale także popularyzowanie tej formy pomocy innym.

W zorganizowanej akcji uczestniczyli funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, którzy chętnie wzięli w niej udział. Wśród oddających krew nie mogło zabraknąć Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce mł. insp. Piotra Banasik.

Organizatorami akcji „Podaruj krew, podaruj życie” było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz MK NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Soli „Wieliczka”.