Podsumowanie roku wielickiej Policji

Podsumowanie roku wielickiej Policji

W dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 12:30 na zamku w Niepołomicach odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce z udziałem nadinsp. dr Tomasza Miłkowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. W odprawie udział wzięli także,  starosta wielicki Jacek Juszkiewicz, wicestarosta wielicki Łukasz Sadkiewicz, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Rafał Ślęczka, sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka Adam Panuś. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Marek Burda, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak, sekretarz Miasta i Gminy Niepołomice Teresa Kuźma, Wójt Gminy Biskupice Henryk Gawor, sekretarz Gminy Gdów Józef Zając oraz Komendanci podległych komisariatów, naczelnicy i kierownicy poszczególnych wydziałów.

Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. dr Tomaszowi Miłkowskiemu przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce mł. insp. Piotra Krzewskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce mł. insp. Piotr Banasik przywitał zaproszonych gości a następnie, przystąpił do omawiania prezentacji multimedialnej. Komendant poruszył zagadnienia stanu etatowego jednostki oraz stanu dyscypliny służbowej. Zaprezentował efekty pracy poszczególnych wydziałów /ruchu drogowego, prewencji i wydziału kryminalnego/. Omówił najważniejsze wydarzenia z życia jednostki. Na koniec podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym wielickiej Policji, za dobre wyniki uzyskane w ubiegłym roku.

Starosta Jacek Juszkiewicz w swoim wystąpieniu ocenił ubiegłoroczną pracę wielickiej policji jako bardzo dobrą. Wyraził słowa uznania i zapewnienia o dalszej współpracy jak również wsparcia w działaniach w roku 2017.

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Tomasz Miłkowski, który bardzo dobrze ocenił efekty osiągane przez policjantów z powiatu wielickiego. Wskazał, że osiągnięte wyniki pokazują, iż możemy uznać powiat wielicki za bezpieczny. Podziękował również władzom samorządowym za życzliwość oraz współpracę. W swoim wystąpieniu nadinsp. dr Tomasz Miłkowski podsumował najważniejsze osiągnięcia ubiegłego roku. Podkreślił rolę policjantów w zabezpieczeniu największej operacji w historii małopolskiej Policji - Światowych Dni Młodzieży. Wskazał priorytety do realizacji w 2017 roku, tj. m.in. realizację programu „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Dzielnicowi bliżej nas” oraz działań na rzecz bezpieczeństwa.

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Rafał Ślęczka oraz sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka Adam Panuś podziękowali za organizację Światowych Dni Młodzież oraz wręczyli Komendantom pamiątkowe grawery.