Policjanci debatowali z mieszkańcami Wieliczki

Policjanci debatowali z mieszkańcami Wieliczki

Jakie zagrożenia zgłaszają mieszkańcy powiatu wielickiego poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i co zrobić, aby było bezpieczniej na drogach powiatu wielickiego to główne tematy poruszone podczas debaty społecznej zorganizowanej przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce insp. Piotra Banasika.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” pod takim hasłem w dniu 29 maja br. w budynku Domu Ludowego na os. Krzyszkowice w Wieliczce odbyła się debata społeczna zainicjowana przez wielicka Policję. Spotkanie zapoczątkowało cykl debat społecznych, które policjanci w najbliższym czasie zorganizują z mieszkańcami powiatu wielickiego. Zamysłem tych debat jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną w zakresie diagnozowania zagrożeń najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców naszego powiatu, uwzględniając przy tym ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa.

Debata rozpoczęła się od  krótkiej prezentacji  obrazującej stan zagrożenia przestępczością na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce oraz prezentacji na temat działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Spotkanie pozwoliło na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu można będzie wypracować wspólnie metody ich eliminowania. Wszystkie uwagi, propozycje czy sugestie zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennych służb a wnioski przeanalizowane.

Podczas debaty przeprowadzono również badanie ankietowe skierowane do mieszkańców. Szczegółowy przegląd informacji pochodzących z ankiet pozwoli uzyskać informację zwrotną dotyczącą oczekiwań społecznych i przyczyni się do jeszcze większej skuteczności wielickiej Policji.