Powiatowe Obchody Święta Policji

Powiatowe Obchody Święta Policji

W dniu 30 lipca 2018 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca 99 rocznicę powstania polskiej Policji. Patronat honorowy nad tegorocznymi obchodami Święta Policji objął Pan Joachim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tegoroczna uroczystość odbyła się w Sali Audytoryjnej Powiatowego Parku Rozwoju w Wieliczce.

Policyjne święto zaszczycili swoją obecnością inspektor Paweł Dzierżak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,  przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych oraz instytucji na co dzień współpracujących z Policją.

Zebranych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce inspektor Piotr Banasik. Komendant w swoim wystąpieniu podziękował policjantom oraz pracownikom Policji za codzienny trud i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa w powiecie wielickim. Zwrócił się również z podziękowaniami do rodzin policyjnych za cierpliwość i wyrozumiałość wobec potrzeb służby.

- Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku. Służba policyjna jest pełna napięć i stresów, a Wy podejmujecie decyzje, od których często zależy życie i zdrowie ludzi. Dziękuję za zaangażowanie oraz za to, że nie bacząc na przeszkody i niedogodności, zdecydowanie i skutecznie realizujecie niełatwe zadania służbowe.

Życzenia i podziękowania za codzienną służbę niesienie pomocy oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, policjantom oraz pracownikom cywilnym złożył senator RP Zbigniew Cichoń.

Podziękowania za dotychczasową służbę policjantom i pracownikom wielickiej Policji złożył również Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz w imieniu swoim oraz samorządowców.

Obecny na uroczystości inspektor Paweł Dzierżak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie złożył gratulacje kierownictwu Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce za dotychczasowe wyniki  w służbie i życzył dalszych sukcesów.

W tym roku podczas uroczystości awanse na wyższe stopnie przyznano 49 funkcjonariuszom. Wśród awansowanych znaleźli się wyróżnieni funkcjonariusze komisarz Andrzej Zawada Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Niepołomicach oraz komisarz Krzysztof Mistarz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Gdowie, którzy przedterminowo otrzymali awans na stopień komisarza.