Powiatowe obchody Święta Policji w Wieliczce

Powiatowe obchody Święta Policji w Wieliczce

Podziękowania za codzienną służbę i życzenia satysfakcji z pracy to słowa, które były najczęściej kierowane pod adresem policjantów uczestniczących w powiatowych obchodach Święta Policji. Tegoroczna uroczystość, która odbyła się 10 sierpnia 2016 roku w Sali Audytoryjnej Powiatowego Parku Rozwoju w Wieliczce zgromadziła funkcjonariuszy z powiatu wielickiego, a także przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych oraz instytucji współpracujących na co dzień z Komendą Powiatową Policji w Wieliczce.

Zebranych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce mł. insp. Piotr Banasik. Komendant w swoim wystąpieniu podziękował pracującym w powiecie wielickim policjantom za codzienny trud i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa. Zwrócił się również z podziękowaniami do rodzin policyjnych za cierpliwość i wyrozumiałość wobec potrzeb służby.

Obecny na uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Robert Strzelecki złożył gratulacje kierownictwu Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce za dotychczasowe wyniki pracy i życzył dalszych sukcesów. Podziękował wszystkim Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Policji za zaangażowanie w  przygotowanie i realizację  Światowych Dni Młodzieży.

Podziękowania za dotychczasową służbę policjantom złożył również Starosta Jacek Juszkiewicz w imieniu swoim oraz samorządowców.

W roku bieżącym awanse na wyższy stopień otrzymało 57 policjantów.

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” przyznawaną za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego  otrzymali: kom. Waldemar Kęsek oraz asp. sztab. Dariusz Kasprzyk

Obchody Święta Policji były okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie w Policji.

Na stopień Aspiranta Sztabowego

st. asp. Pilch Andrzej                    

st. asp. Dąbrowski Rafał                             

st. asp. Kluch Paweł                                     

st. asp. Makowski Tomasz                         

st. asp. Bartyzel Piotr                   

st. asp. Radulski Marcin                              

st. asp. Nowak Grzegorz                            

st. asp. Cabak Bogusław                             

st. asp. Dąbrowski Krzysztof     

st. asp. Kukla Krzysztof                               

Na stopień  Starszego Aspiranta

asp. Dyjach Zbigniew                   

asp. Leśniak Zbigniew                  

asp. Włodarczyk Grzegorz         

asp. Chromy Paweł                       

asp. Fiołek Anna                                            

asp. Loba Łukasz                                            

asp. Domerecka Anna                 

asp. Michniak Piotr                       

asp. Skowronek Mirosław

Na stopień Aspiranta

mł. asp. Romański Krzysztof     

mł. asp. Duda Tomasz                   

mł. asp. Gabrysiak Krzysztof      

mł. asp. Satora Mariusz                              

mł. asp. Galuba Aleksander                       

mł. asp. Sioła Marek

Na stopień Młodszego Aspiranta

sierż. szt. Cisak Rafał                                    

sierż. szt. Łętocha – Markiewicz Magdalena      

sierż. szt. Witkowska Daria

sierż. szt. Paweł Tomasik

sierż. szt. Witek Judyta

sierż. szt. Bała Szymon

Na stopień Sierżant Sztabowego

st. sierż. Morajka Łukasz                            

st. sierż. Januszek Rafał                              

st. sierż. Konik Maciej                  

st. sierż. Ochoński Paweł

st. sierż. Rojek Monika

Na stopień Starszego Sierżanta

sierż. Blitek Zbigniew                   

sierż. Kupiec Jacek                                        

sierż. Krzywda Krystian                               

sierż. Rzeszut Andrzej                 

sierż. Masłocha Damian                              

sierż. Baka Tobiasz                        

sierż. Kowalik Małgorzata          

sierż. Łabędź Marcin                     

sierż. Wełna Marcin                      

sierż. Obrzud Damian                   

sierż. Wacławik Kamil   

Na stopień Sierżanta

st. post. Gabrukiewicz Mateusz              

st. post. Karczewski Michał                       

st. post. Topa Tomasz  

Na stopień Starszego  Posterunkowego

post. Dudzik Dawid                                      

post. Dąbkowski Michał                             

post. Janicki Grzegorz                 

post. Jaworski Grzegorz                             

post. Ptak Magdalena                                 

post. Wilkosz Maciej                    

post. Wygaś Anna