Sukces funkcjonariuszy wielickiej Komendny w Eliminacjach wojewódzkich VI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Sukces funkcjonariuszy wielickiej Komendny w Eliminacjach wojewódzkich VI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

17 maja 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, po raz szósty, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie, przeprowadził eliminacje wojewódzkie VI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Zawody miały na celu:

  • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • upowszechnienie idei i zasad udzielania pierwszej pomocy wśród policjantów realizujących podstawowe zadania w służbach prewencyjnych;
  • umocnienie wizerunku sprawnego, wszechstronnie wyszkolonego policjanta, gotowego nieść pomoc poszkodowanym.

W Zawodach uczestniczyło 21 dwuosobowych zespołów (łącznie 42 policjantów) reprezentujących wszystkie KPP i KMP garnizonu małopolskiego oraz Oddział Prewencji Policji w Krakowie, którzy na stałe i w sposób planowy realizują zadania o charakterze prewencyjnym lub kryminalnym.

Klasyfikacja zespołowa przedstawia się następująco:

  1. miejsce – Oddział Prewencji Policji w Krakowie  (86 punktów) 
  1. miejsce – Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu (72 punkty) 
  1. miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce (72 punkty)