Włącz się do akcji „Nasza krew – nasza ojczyzna”

Włącz się do akcji „Nasza krew – nasza ojczyzna”

W terminie 23 października – 15 grudnia 2017 r. dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości zachęcamy do włączenia się do organizowanej akcji honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, pod hasłem „Nasza krew – nasza ojczyzna”.

Akcja, której pomysłodawcą jest Straż Graniczna objęta jest honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka.

Krew można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – ul. Rzeźnicza 11. Rejestracja dawców odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 715 – 1630. Przy rejestracji należy zaznaczyć, że oddaje się krew na akcję „Nasza krew – nasza ojczyzna”.