Rzecznik prasowy

Paweł Tomasik
Rzecznik prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce
tel. kom.:
607 582 262
tel.:
47 83412 62

Pod ww. numerami telefonów oficer prasowy udziela informacji dziennikarzom codziennie od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00-15.00. Oficer prasowy udziela odpowiedzi wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy.

Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Pozostałą korespondencję należy kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.

W zastępstwie informacji udziela .asp. Rafał Rydz - tel. 47 83412 40 lub 607 582 262

Poza godzinami urzędowania tj. w godzinach popołudniowych, w sobotę i niedzielę czy w dni wolne od pracy dyżuruje rzecznik prasowy KWP w Krakowie lub wyznaczona osoba z Zespołu Prasowego KWP w Krakowie - pod telefonem  
603 397 454 - udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarzy  - tylko i wyłącznie dotyczące ważnych i bieżących wydarzeń.