podinspektor Mirosław Strach

ant
podinspektor
Mirosław
Strach
Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce

  

 

 

 

Jest absolwentem:

 

•Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie-wydział pedagogiczny- Samorząd i Polityka   Lokalna.
•Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 

  Przebieg służby: 

 

•01.03.2014 r. po. Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu
•15.09.2014 r. Komendant Komisariatu w Nowym Wiśniczu.
•20.10.2014 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni.
•07.03.2017 r. po. Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. 
•01.05.2017 r. Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.
•22.02.2019 r. po. Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce.
•10.04.2019 r. Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce. 

 

  W ramach kształcenia zawodowego ukończył m.in. szkolenia i kursy:  

 

•dochodzeniowo-śledczy Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
•dla komendantów miejskich, powiatowych, rejonowych Policji z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji,
•dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania- z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
•prawa człowieka w zarządzaniu Policją
 

 Posiadane odznaczenia, odznaki resortowe, wyróżnienia (nazwa):

 

•Brązowa odznaka ,, Zasłużony Policjant"
•Medal ,, Pro Publico Bono''- Nowy Wiśnicz.
•Medal ,, 25 lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów"
•Srebrny Medal ,, Za zasługi dla pożarnictwa"
•Srebrny Medal ,, Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju"
•Medal ,, Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Tarnowskiego"
•Odznaka ,, Za zasługi dla łowiectwa"
•Srebrny Krzyż ,, Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"
•Srebrny Medal ,, Za Długoletnią służbę"•Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża
•Odznaka za ,, Zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych"
•Brązowy Krzyż Zasługi-odznaczenie państwowe.
•Złoty Krzyż ,,Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"
•Odznaka ,, Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych"
•Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Klasy I nadany decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZP