Dla kierowców

 

Działania małopolskiej Policji „Bezpieczne ferie 2016” w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W okresie od 18 stycznia do 26 lutego 2016 roku małopolska Policja  będzie prowadziła policyjne działania „Bezpieczne ferie 2016”. Z uwagi na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa na drogach dojazdowych, przede wszystkim „zakopiance” i drogach alternatywnych oraz pozostałych drogach tranzytowych województwa będą zwiększone siły policyjne.

Celem działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowić będzie priorytet działań. Główne zadanie Policji drogowej w tym czasie to kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostaną objęte zorganizowane formy przewozu uczniów.

Kontrole będą dokonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę. Sprawdzany będzie każdorazowo stan trzeźwości kierującego, dokumenty  uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie.

Chęć przeprowadzenia policyjnej kontroli stanu technicznego autokarów jeszcze przed wyjazdem do miejsc wypoczynku będzie można zgłaszać telefonicznie pod numerami:

997 lub 112 (obowiązują na terenie całego województwa),

12/61-52-905 lub 12/61-54-111 (na terenie Krakowa)

lub osobiście w komendach powiatowych lub miejskich Policji.

Ze względów organizacyjnych prośby o kontrole należy kierować w miarę możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem, przekazując dokładną informację o miejscu i czasie odjazdu autobusu.

Dodatkowo na terenie Krakowa i Nowego Sącza, - w przypadku nawarstwienia się liczby zgłaszanych kontroli dyżurni jednostek będą kierować autokary na wyznaczone miejsca:

Kraków – Al. Pokoju 81

Nowy Sącz – ul. Bulwar Narwiku (na terenie zajezdni autobusowej).

Tarnów – ul. Bandrowskiego (droga prowadząca do rampy).

Prezentacja z poradami dla kierujących (kliknij link) 

Informator dla kierowców podróżujących w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Informator dla kierowców

W okresie Świąt Bożego Narodzeni i Nowego Roku 2016 na drogach pojawia się więcej pojazdów niż zwykle, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia zagrożenia bezpieczeństwa  w ruchu drogowym. Mając to na względzie małopolska policja drogowa przygotowała informator dla kierowców podróżujących w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Link do prezentacji (kliknij)

Działania małopolskiej Policji drogowej w okresie święta „Wszystkich Świętych” pn. „Znicz 2015”

W najbliższy weekend w związku ze Świętem Wszystkich Świętych na małopolskich drogach nastąpi wzmożony ruchu pojazdów i pieszych w rejonach cmentarzy. Zmienna jesienna pogoda dodatkowo wpływa niekorzystnie na warunki podróżowania oraz widoczność i bezpieczeństwo pieszych. Ma to wpływ na  zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ubiegłym roku w Małopolsce podczas wyjazdów na groby bliskich (31.10.2014 – 2.11.2014r.) doszło do 24 wypadków drogowych, w których rannych zostało 27 osób,  oprócz tego odnotowano 198 kolizji drogowych.

Zdarzenia drogowe w rozbiciu na poszczególne dni ubiegłorocznego święta „Wszystkich Świętych”

Dzień

Wypadki

Zabici

Ranni

31.10.2014r.

9

0

9

1.11.2014r.

7

0

10

2.11.2014r.

1

0

1

Ponadto w tym okresie ujawniono prawie 100 nietrzeźwych kierujących.

Przypominamy, że osoby udające się na groby bliskich muszą być przygotowane na zmiany w organizacji ruchu na drogach znajdujących się w rejonach cmentarzy, dlatego też powinny w pierwszej kolejności korzystać ze środków komunikacji miejskiej. Na trasy będą skierowane dodatkowe linie.

Należy również pamiętać, że ulice znajdujące się bezpośrednio przy cmentarzach będą wyłączone z ruchu, a dla pojazdów zostaną utworzone parkingi.

Podczas działań,  gdy całymi rodzinami będziemy wyruszać na groby bliskich, około  3000 funkcjonariuszy, będzie nieprzerwanie czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Wśród policjantów, którzy uczestniczą w akcji „Znicz”, najlepiej widoczni są ci w białych czapkach. Będą oni przede wszystkim zwracać uwagę  na bezpieczeństwo pieszych, których liczba w tym okresie w rejonie cmentarzy jest zdecydowanie większa niż zwykle.

 Ponadto funkcjonariusze drogówki będą też obecni przy trasach szybkiego ruchu, gdzie przede wszystkim udzielać będą wszechstronnej pomocy uczestnikom ruchu drogowego, lecz wobec lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa policjanci będą podejmować zdecydowane interwencje. Zwracana będzie uwaga na wykroczenia  w dużej mierze zagrażające bezpieczeństwu, tj. na nadmierną prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, jazdę bez wymaganego oświetlenia  oraz bez pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych. Ponadto będziemy eliminować  z ruchu nietrzeźwych kierujących

W razie konieczności na najruchliwszych drogach, szczególnie na skrzyżowaniach przy drogach wlotowych i wylotowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy policjanci będą utrzymywać płynność ruchu pojazdu przystępując do ręcznej regulacji ruchem.

Kierowcy samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton muszą pamiętać, iż w okresie „Wszystkich Świętych” obowiązują zakazy poruszania się takich pojazdów po drogach, w następujących dniach:

  • 31 października w godz. 18.00 - 22.00;
  • 1 listopada w godzinach 8.00 - 22.00.

Informacje o utrudnieniach na małopolskich drogach można uzyskać na stronach internetowych:

Prezentacja z poradami dla kierujących i pieszych (kliknij link)

„Wakacyjne powroty 2015”

„Wakacyjne powroty 2015”

W związku z kończącymi się wakacjami oraz powrotami z letniego wypoczynku Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przygotował prezentację zawierającą drogi wyjazdowe z Zakopanego. 

„Bezpieczna droga szkoły 2015”

„Bezpieczna droga szkoły 2015”

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2015/2016 na drogach powiatu wielickiego nastąpi wzrost ruchu pieszych zwłaszcza dzieci i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do nich.

Biorąc pod uwagę konieczność poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze  szkoły,  Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce,  w dniach od 1.09.2015 roku do 4.09.2015 roku zorganizuje i przeprowadzi wzmożone działania pn. „Bezpieczna droga do szkoły". Celem powyższych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży poruszającym się po drogach i korzystającym ze zorganizowanych i indywidualnych form dowozu do szkół, propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kontrola autobusów dowożących dzieci do szkół  i prewencji kryminalnej. Policjanci będą obserwować dzieci i pomagać im w bezpiecznym pokonaniu przejść dla pieszych. Przeprowadzą także kontrolę prędkości pojazdów oraz sposób realizacji ustawowego obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach. Będą przypominać im, że w dużej mierze od nich zależy czy dziecko bezpiecznie dotrze do celu ponieważ kierowca widząc dziecko przed przejściem dla pieszych zatrzymując się umożliwili mu bezpieczne przejście przez ulicę.

Apelujemy również do rodziców, aby przypomnieli swoim pociechom podstawowe zasady poruszania się na drodze. Dodatkowo aby dziecko czuło się pewniej należy mu pokazać najbezpieczniejszą trasę do szkoły i sposób jej pokonania ze szczególnym zwróceniem uwagi na przejście przez ulicę. Ponadto zawsze należy dawać dobry przykład dziecku samemu nie łamiąc przepisów drogowych.

Podczas trwania akcji „ Bezpieczna droga do szkoły” w dniu  2 września 2015 roku w godz. 10.00- 12.00 uruchomiony zostanie dyżur telefoniczny pod nr tel. 12 289-12-55 celem poznania uwag i propozycji podnoszących bezpieczeństwo dzieci. Jednocześnie w trakcie trwania akcji wszelkie uwagi przekazywać można drogą mailową na adres rzecznik@wieliczka.policja.gov.pl .

Bezpieczny Autobus

Bezpieczny Autobus

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2015 roku kontynuuje kampanię informacyjną na temat e-usługi  uruchomionej na stronie internetowej :www.bezpiecznyautobus.gov.pl.  Dzięki tej usłudze można dowiedzieć się czy autobus lub autokar ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz aktualne badania techniczne. Ponadto można zweryfikować czy pojazd nie jest obecnie wyrejestrowany lub skradziony.

Link  do strony:  www.bezpiecznyautobus.gov.pl

Pracowity początek wakacji

 

Pracowity początek wakacji

Początek wakacji już za nami. Pierwszy weekend był niezwykle pracowity dla policjantów powiatu wielickiego. W dniach 26 -80 czerwca przeprowadzili oni akcję „Wakacyjne Wyjazdy 2015”, której celem było zminimalizowanie  liczby zdarzeń drogowych i ich skutków oraz maksymalne podniesienie płynności ruchu w ciągach komunikacyjnych. Podczas trwania akcji  odnotowano 1 wypadek drogowy w, którym została ranna 1 osoba oraz 7 kolizji. Policjanci ujawnili tez 4 osoby , które prowadziły pod wpływem alkoholu.

Apelujemy zarówno do kierujących jak i do pieszych o przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Należy pamiętać, aby przechodzić w miejscu dozwolonym, stosować się do sygnalizacji świetlnej oraz poruszać się po właściwej stronie drogi. Dostosować prędkość do panujących warunków atmosferycznych. Lepiej jechać wolniej ale bezpieczniej.

 

Zmiana przepisów dotyczacych przewożenia dzieci

Zmiana przepisów dotyczacych przewożenia dzieci

Zmieniają się przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach. Niektóre wymagania zostały zaostrzone, a część z nich uległa złagodzeniu. Kiedy dziecko powinno jechać w foteliku, a kiedy wystarczy przypiąć je pasami? Odpowiedź na to i inne pytania, związane z bezpiecznym przewożeniem najmłodszych, przedstawiamy w artykule.

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 591) wdraża przepisy UE, dotyczące zasad przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych.

W porównaniu do dotychczasowych przepisów zniknęło kryterium wieku dziecka, a pozostało jedynie kryterium wzrostu, tj. poniżej 150 cm. Tak więc również dziecko, które ukończyło 12 lat, a jednocześnie nie osiągnęło wymaganego wzrostu, powinno być przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. 

Wprowadzonych zostało również kilka odstępstw od ogólnych zasad przewożenia dzieci. Dopuszczono m.in., aby dzieci mieszczące się w przedziale wzrostu 135–150 cm, podczas przewożenia na tylnym siedzeniu były przytrzymywane za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, a więc bez fotelika oraz urządzenia przytrzymującego, jeżeli ze względu na masę i wzrost tego dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego urządzenia. W praktyce dotyczy to przewożenia dziecka mieszczącego się w powyższym przedziale wzrostu, którego waga ciała przekracza 36 kg, a więc przewidzianą w przepisach maksymalną wagę dla urządzenia przytrzymującego dla dziecka. Powyższe wyłączenie nie dotyczy przewożenia dziecka na przednim siedzeniu pojazdu, co powinno każdorazowo odbywać się z wykorzystaniem fotelika lub urządzenia przytrzymującego.

Kolejny wyjątek od ogólnych zasad przewożenia dzieci samochodem osobowym oraz małym samochodem ciężarowym dopuszcza przewożenie na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych w urządzeniach przytrzymujących zainstalowanych na tylnym siedzeniu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego urządzenia. W praktyce ten przepis ma zastosowanie dla przewozu typowym samochodem osobowym, a więc przeznaczonym dla maksymalnie 5 osób łącznie z kierowcą. W samochodach osobowych o liczbie miejsc 6-9 i dwóch rzędach tylnych siedzeń, ze względu na odpowiednio duże wymiary (w tym szerokość siedzeń), zainstalowanie urządzenia przytrzymującego dla każdego przewożonego dziecka nie stwarza już żadnych problemów.  

Nowe przepisy zakazują przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące. Aktualny pozostaje zakaz przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu, z tą jednak różnicą, że przepis ten dostosowano do postępu technicznego. Nie jest już istotny sam fakt wyposażenia pojazdu w poduszkę powietrzną dla pasażera, co dotychczas wykluczało możliwość przewożenia dziecka w taki sposób, lecz to, czy jest ona aktywna. Ponadto - w odróżnieniu od dotychczasowego brzmienia - przepis ten umożliwia przewożenie dziecka na przednim siedzeniu pojazdu z wykorzystaniem zarówno fotelika bezpieczeństwa, jak również innego urządzenia przytrzymującego.

Zachowane zostały dotychczasowe wyłączenia dotyczące przewożenia dzieci pojazdami takimi jak taksówka, specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz pojazd Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej).

Zniesiono natomiast wyłączenie dotyczące przewożenie dziecka autobusem. W związku z tym przewożenie dziecka tego rodzaju pojazdem podlega tylko wyłączeniu ogólnemu (brak pasów bezpieczeństwa w autobusie) oraz wyłączeniom szczególnym, uregulowanym w art. 39 ust. 2 pkt 10 – 11 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Ponadto istotną zmianą jest nałożenie, obok obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa lub w innych urządzeniach przytrzymujących, obowiązku dostosowania urządzenia do masy i wzrostu dziecka, zgodności tego urządzenia z właściwymi warunkami technicznymi, jak również jego prawidłowego zamontowania - zgodnie z zaleceniami producenta. Niespełnienie jednego z powyższych obowiązków zagrożone jest karą grzywny.

 

źródło KGP

 

Od 11 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości mandatów nakładanych za wybrane rodzaje wykroczeń w ruchu drogowym. Na przykład osoba nieuprawniona, która zaparkuje na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej musi się liczyć z mandatem karnym w wysokości 800 zł.

Nowe kwoty mandatów za niektóre wykroczenia, w tym związane z nieuprawnionym posługiwaniem się kartą parkingową, przewiduje rozporządzenie, które zaczęło obowiązywać od 11 kwietnia 2015 r.

Kierowcy, którzy nie mając do tego uprawnień zaparkują na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej, muszą się liczyć z mandatem karnym w wysokości 800 zł. Za samo nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych grozi 300 zł mandatu.

31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obwiązek noszenia elementów odblaskowych dla pieszych, którzy poruszają się poza terenem zabudowanym po zmroku. Rozporządzenie zakłada, aby nie określać konkretnej wysokości mandatu dla osoby, która nie spełni tego obowiązku, tylko wskazać jej górną granicę – do 100 zł.

Projekt zmian reguluje także kwestie mandatów dla m.in. nietrzeźwych rowerzystów. Od listopada 2013 r. kierowanie pojazdem innym niż mechaniczne pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. Zgodnie rozporządzeniem, nietrzeźwy rowerzysta będzie mógł zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł, natomiast za stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozić będzie od 300 do 500 zł mandatu.

Mandaty w wysokości 100 zł dostaną także osoby, które poruszają się tzw. czterokołowcem (np. quadem) bez kasku.

Zmiany określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń >>

(Źródło: MSW)